درباره ما

ايرانیان استيکر

چرا ایرانیان استیکر

شرکت ایرانیان استیکر، با بهرهگیری از دستگاه های مدرن در زمینه چاپ و برش و با استفاده از مواد مرغوب و درجه ۱ سالهاست که در حوزهی تولید استیکر در زمینه های مختلف از جمله برچسب ماشین، دکوراسیون، علائم هشداری آموزشی و ... مشغول به فعالیت می باشد.


چارت کاری ایرانیان استیکر به شرح زیر میباشد:

- مشاوره رایگان به مشتری در جهت شناسایی استیکر مورد نیاز مشتری

- طراحی حرفهای و زیبای استیکر در جهت ایدهی ذهنی مشتری

- چاپ یا برش و تولید استیکر نهایی مورد نیاز مشتری

- تحویل و یا ارسال استیکر تولید شده در کمترین زمان ممکن

- نصب و یا آموزش نحوهی نصب استیکر

- پیگیری مشتری بابت رضایت قلبی او از خرید از ایرانیان استیکر

این همان چارت کاری است که مجموعه ی ایرانیان استیکر به آن می بالد و باعث متمایز شدن این مجموعه از سایر همکاران شده است.

و افتخار ما انجام خدمات شایسته برای هریک از مشتری های عزیزمان میباشد.

مجموعه ایرانیان استیکر مجموعه های به وسعت ایران است زیرا هریک از مشتریهای ما جزئی جداناپذیر از خانوادهی بزرگ ایرانیان استیکر میباشد.

شعار ایرانیان استیکر:

ایرانیان استیکر ، طرحی نو ، سبکی نو


 همکاران ما